THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian: 14h00 Thứ 5 ngày 28/06/2018

- Địa điểm tổ chức tại: Hội trường Tầng 1, Khách sạn Daewoo, số 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Egroup tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/6/2018

Trân trọng thông báo!

 Tin nổi bật
Banner bên phải