Giá trị cốt lõi

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA EGROUP BAO GỒM CÁC GIÁ TRỊ:

Tiên phong – Sáng tạo – Trách nhiệm – Đoàn kết - Nhân văn

                                        ------------------

Tiên phong: Luôn dẫn đầu và không ngừng đột phá trên thị trường.

Sáng tạo: Liên tục tạo ra những giá trị mới, hữu ích cho cộng đồng.

Trách nhiệm: Luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo cam kết với người khác và với cộng đồng xã hội.

Đoàn kết: Tất thành viên luôn gắn kết thành một thể thống nhất, đồng lòng vì mục đích chung.

Nhân văn: Mọi hoạt động đều lấy con người làm trung tâm. Người Egroup tôn trọng bản thân, yêu thương mọi người và luôn hướng thiện.

 

 

 Tin nổi bật


Banner bên phải