Egroup thực hiện khảo sát về Tính cách tích cực

Từ ngày 25.10.2018, Trung tâm nghiên cứu của Tập đoàn sẽ tiến hành khảo sát về Tính cách tích cực trên toàn bộ hệ thống và trong cộng đồng, với mục đích nâng cao giáo trình, phát triển các hoạt động tương tác trong lớp học và tạo ra lộ trình học tốt hơn c....


Nhóm tính cách Trải nghiệm

Nhóm “trải nghiệm” mô tả các nét tính cách giúp chúng ta gắn kết với những điều có ý nghĩa to lớn hơn chính bản thân mình.


Nhóm tính cách Thông Thái

Nhóm “Thông thái” là một trong 6 nhóm tính cách của Tâm lý học tích cực, thiên về khả năng thu thập và sử dụng kiến thức.


Nhóm tính cách Ôn hoà

Nhóm “Ôn hoà” thiên về khả năng giữ chúng ta khỏi sự quá khích. Tính cách này nói về khả năng kiềm chế cảm xúc và hành vi, tự tạo động lực cho bản thân.


Nhóm tính cách Nhân văn

Nhóm Nhân văn mô tả những điểm mạnh được biểu hiện trong việc quan tâm đến những mối quan hệ với những người khác. Những điểm mạnh này đều mang tính cá nhân và hầu hết liên quan đến những mối quan hệ trực tiếp.


Nhóm tính cách Nhận định

Nhóm Nhận định mô tả những điểm mạnh để hướng đến một cuộc sống không có bất công. Những điểm này được mở rộng giữa các cá nhân với nhau và thể hiện sự tương tác tốt nhất giữa các nhân trong cùng một nhóm hoặc một cộng đồng.


Nhóm tính cách can đảm

Nhóm “Can Đảm” mô tả những điểm mạnh có thể vượt qua được nỗi sợ hãi. Những điểm mạnh này có biểu hiện bên trong hoặc bên ngoài bao gồm biểu hiện trong nhận thức, cảm xúc, động lực và quyết định.


Giới thiệu tính cách tích cực

Tính cách tích cực là một nghiên cứu của Viện nghiên cứu tính cách VIA www.viacharacter.org, dựa trên tâm lý học tích cực của bác sĩ Martin Seligman và nhà khoa học Chris Peterson. Ra đời năm 2001, sau 17 năm phát triển, Tính cách tích cực đã được sử dụng....Tin nổi bật