Cần làm gì để không bị Robot thay thế trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0?

Kỷ nguyên công nghiệp 4.0 đang diễn ngày càng rõ nét tại các nước phát triển và hứa hẹn bùng nổ với quy mô toàn cầu trong tương lai không xa. Vậy con người cần làm gì để không bị Robot thay thế trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang ngày càng đến gần?

Nguồn: http://vov1.vov.vn/khong-gian-so/can-lam-gi-de-khong-bi-robot-thay-the-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-19720-c36-34056.aspxTin nổi bật
Banner bên phải