Sinh viên ngành mầm non sẽ được đào tạo chuyên sâu về STEM

Vnmedia - STEM là viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). Giáo dục STEM là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, lồng ghép và bổ trợ cho nhau.

Lễ ký kết hứa hẹn mang tới những lợi ích thiết thực cho hai bên đơn vị trong quá trình nghiên cứu, thực nghiệm và đào tạo phát triển nguồn nhân lực Mầm non chất lượng cao và được kỳ vọng đem đến những bước tiến mới với đóng góp ngày càng lớn lao cho giáo dục Việt Nam. Bởi nhiều khóa học chuyên sâu về STEM dành cho sinh viên CĐSP Trung ương sẽ được Trung tâm đào tạo E-Tech trực thuộc iGARTEN tổ chức định kỳ góp phần đào tạo nguồn giáo viên STEM chất lượng cao trong tương lai.

Thoả thuận hợp tác cùng trường CĐSP Trung ương không chỉ là cơ hội giúp cả hai đơn vị nâng cao chất lượng, phát huy thế mạnh về nhiều mặt mà còn góp phần khẳng định vị thế của Egroup nói chung và iGARTEN nói riêng trong lĩnh vực giáo dục. Lần đầu tiên sinh viên sư phạm được tiếp cận và đào tạo một cách bài bản về phương pháp tiếp cận STEM trong giáo dục Mầm non.

Trong thời gian sắp tới, nhiều khóa học chuyên sâu về STEM dành cho sinh viên CĐSP Trung ương sẽ được Trung tâm đào tạo E-Tech trực thuộc iGARTEN tổ chức định kỳ góp phần đào tạo nguồn giáo viên STEM chất lượng cao trong tương lai. Đồng thời, iGARTEN cũng khẳng định sẽ cấp một số lượng học bổng lớn và cam kết đầu ra cho sinh viên CĐSP Trung ương sau khi ra trường.

Link bài: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201905/sinh-vien-nganh-mam-non-se-duoc-dao-tao-chuyen-sau-ve-stem-633537/?fbclid=IwAR1bmkeu6MD4yFE8Cj1Rk3tpTLtBIYxYTp9NSggKlnL4kxNjd2MTovsvy4YTin nổi bật


Banner bên phải