Egroup ra mắt Ban chấp hành Công đoàn khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022

Vào ngày 26/4/2018, Lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Egroup đã chính thức diễn ra tại văn phòng tầng 2 tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.

Egroup chính thức thành lập Ban Chấp hành Công đoàn khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tới dự buổi lễ có ông Phạm Ngọc Thập, Phó Tổng Giám đốc Egroup; bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán Trưởng Egroup; bà Vũ Thu Hằng, Trưởng Ban Hành chính Egroup cùng các Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách nhân sự của các đơn vị thành viên trực thuộc Egroup.

Ông Phạm Ngọc Thập, Phó Tổng Giám đốc Egroup tin tưởng Công đoàn sẽ phát triển vững mạng và là điểm tựa cho Lãnh đạo, nhân viên Egroup cống hiến hết mình 

Tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, trong cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác là một thành phần quan trọng để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của người lao động trong tổ chức đó. Khi tham gia Công đoàn, người lao động sẽ được hướng dẫn, tư vấn về quyền,nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động. Cùng với đó, Công đoàn cũng là đơn vị đại diện cho người lao động và bảo vệ quyền lợi cũng như chăm sóc đời sống người lao động.

Nhằm mục đích tạo sự thuận lợi trong việc vận hành các chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như tạo môi trường làm việc lành mạnh, sôi nổi, hướng đến mục tiêu chung trong toàn Tập đoàn, Ban Lãnh đạo cũng như công đoàn Quận Thanh Xuân, công đoàn cơ sở Egroup quyết định thành lập mô hình hoạt động công đoàn của toàn hệ thống Egroup nên theo hình thức Công đoàn cơ sở tại Egroup và các tổ công đoàn tại các công ty thành viên.

Ông Phạm Ngọc Thập tặng hoa chúc mừng Lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Egroup

Theo phương án này sẽ tiết kiệm được thủ tục hành chính cũng như thời gian và đồng thời quy mô tổ chức công đoàn sẽ lớn mạnh hơn so với nếu phải thành lập tại mỗi công ty thành viên một tổ chức công đoàn.

Ông Lê Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh STEAMe GARTEN, Chủ tịch Công đoàn Egroup chia sẻ phương hướng triển khai

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Egroup đặt ra mục tiêu xây dựng Công đoàn công ty trở thành một trong những tổ chức công đoàn vững mạnh, có các hoạt động phong trào sôi nổi cả về chiều rộng và chiều sâu; đảm bảo đủ việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người lao động; tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật về lao động; xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp của Egroup.

Trong năm 2017, các công ty thành viên đã gửi danh sách các đại diện của đơn vị mình. Sau khi làm việc, Công đoàn Quận Thanh Xuân đã công nhận chính thức Ban chấp hành công đoàn khóa I nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Danh sách Ban Chấp hành Công Đoàn Khóa 1 nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Lê Việt Đức Giám đốc Khối kinh Doanh   iGarten           Chủ tịch

2. Bà Hồ Thị Hạnh TP Nhân sự                             Apax Fanklin   PCT

3. Bà Vũ Thu Hằng Trưởng ban Hành Chính       Egroup              PCT

4. Bà Chu Thị Hữu  Phụ trách Nhân sự                VNEdutech      Ủy viên

5. Bà Trần Thị Hằng Chăm sóc khách hàng          Manispa          Ủy viên

6. Bà Trần Thị Thanh Tần  Giám đốc Vận hành    Epro                Ủy viên

7. Bà Phạm Thị Thanh Thọ  Kế toán trưởng          Egroup            Ủy viên

Danh sách Ủy ban kiểm tra Công Đoàn Khóa 1 nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà Vũ Thu Hằng                                                 Egroup            Chủ nhiệm

2. Bà Lê Thị Nguyên Hạnh                                   Nexedu              Ủy viên

3. Bà Nguyễn Hoài Hương                           Đầu tư Phân phối       Ủy viên

 

 Tin nổi bật

Banner bên phải