Tin tức

Giới thiệu

Sứ Mệnh

Cung cấp những công cụ học tập, phương pháp học tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần làm giàu tri thức, nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng trí tuệ làm hành trang cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước vào tương lai.

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn giáo dục đầu tiên ở Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số, tiên phong trong việc thay đổi tư duy cũng như phương pháp dạy và học hướng nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, mọi độ tuổi.

Giá trị cốt lõi

Tiên phong: Luôn dẫn đầu và không ngừng đột phá trên thị trường. Sáng tạo: Liên tục tạo ra những giá trị mới, hữu ích cho cộng đồng. Trách nhiệm: Luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo cam kết với người khác và với cộng đồng xã hội.

Công ty thành viên

APAXHOLDINGS

E-STARTUP

E-FUTURE

Đối tác