Egroup tuyển dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đối Tác làm việc tại Manispa

Egroup tuyển dụng Trưởng Phòng Phát Triển Đối Tác làm việc tại Công ty Cổ phần Trị liệu & Làm đẹp Manispa. 

Mô tả công việc:

1.1. Lập Kế hoạch Phát triển đổi tác
- Nội dung, phương án phát triển
- Kế hoạch và tiến độ triển khai
- Hiệu quả cần đạt được

1.2. Xây dựng tiêu chí đánh giá để lựa chọn đối tác hiệu quả
- Xác định nhu cầu của các đơn vị nhằm thiết lập các mối quan hệ đối tác hiệu quả và phù hợp.
- Xây dựng dữ liệu các lựa chọn để hợp tác trong tương lai
- Xác định và phân tích những lựa chọn cho mỗi quan hệ đối tác dựa trên những điểm mạnh và mối quan tâm của đối tác.

1.3. Xây dựng đề án hợp tác. 
- Theo dõi và phát triển những thỏa thuận hợp tác tiềm năng
- Trao đổi và soạn thảo thỏa thuận hợp tác với các đối tác.

2.1. Xây dựng và cập nhật quy trình phát triển đối tác.
Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất mô hình.

3.1. Thiết lập quan hệ đối tác
- Tìm kiếm và đề xuất hợp tác với các đối tác liên kết, các kênh bán hàng.
- Liên lạc với các đối tác tiềm năng, thảo luận các khả năng hợp tác.
- Triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.
- Phát triển và mở rộng hoạt động với đối tác chiến lược.
- Tham gia tổ chức các sự kiện cùng với đối tác để phát triển khách hàng.

3.2. Nghiên cứu và chọn lọc các đối tác có thể giới thiệu khách hàng tiềm năng.
- Giới thiệu đối tác với các đơn vị để đơn vị.

3.3. Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình hợp tác.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình họp tác và giới thiệu khách hàng.

4.1. Thiết lập và phát triển hệ thống dữ liệu đối tác
- Tìm kiếm cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng theo từng khu vực, ngành nghề.
- Phân bổ cơ sở dữ liệu cho các đơn vị kinh doanh để khai thác
- Cập nhật cơ sở dữ liệu đối tác.

4.2. Theo dõi, đánh giá cơ sở dữ liệu khách hàng.
- Các thỏa thuận, tiến trình phát triển, tình trạng hiện tại
- Tất cả những đầu mối liên lạc và mô tả chi tiết về khả năng hợp tác

5.1. Hỗ trợ đơn vị kinh doanh tiếp cận đến khách hàng tiềm năng
5.2. Hỗ trợ các hoạt động phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng theo từng khu vực
5.3. Phối hợp, thực hiện các chương trình bán hàng và chăm sóc khác hàng qua đối tác.

6.1. Định kỳ tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác với từng đối tác cụ thể theo tiêu chí.
6.1. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu
Phối hợp với các Đơn vị, phòng Ban giải quyết công việc.

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Tiếp thị, Quản trị Kinh doanh.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên tại vị trí tương đương.
- Kinh nghiệm phát triển thị trường, phát triển đối tác kinh doanh.

Liên hệ ứng tuyển:

Địa chỉ: 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

- Gửi CV về hòm thư: hr@yakson.com.vn.

Xem thêm tin Egroup tuyển dụng tại đây.Tin nổi bật