VTV - Khi học trực tuyến không chỉ là phương án "chữa cháy" thời dịch

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều đơn vị giáo dục như Apax trong việc xây dựng những mô hình học tập trực tuyến cho học sinh. Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chính thức công nhận hình thức học trực tuyến không chỉ là hình thức học tập hiệu quả trong mùa dịch, mà còn phương thức giáo dục trên nền tảng công nghệ thông tin cần được đẩy mạnh về sau.