Egroup - Cuộc thi Giao thông học đường 2016 trên bản tin hành trình 24h của VTV3