Lễ ký kết giữa Egroup và Franklin Learning Center trên TTXVN