Egroup đưa Rehoboth - hệ thống văn phòng chia sẻ chuẩn quốc tế đầu tiên về Việt Nam

Ngày 10/01/2019, Tập đoàn giáo dục Egroup chính thức ra mắt chuỗi Văn phòng chia sẻ kết hợp Vườn ươm khởi nghiệp mang tên Rehoboth Việt Nam tại tòa nhà Central Field, 219 Trung Kính, Hà Nội. Với nền tảng vững mạnh từ 2 tổ chức lớn, Rehoboth Việt Nam là mô hình coworking kết hợp vườn ươm khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.