Egroup đưa mô hình đã hỗ trợ 4.000 startup tại Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Egroup khẳng định: "Đây cũng là nơi các nhà đầu tư, quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc tìm đến kết nối với startup Việt. Thậm chí startup nào khả thi cũng sẽ được chính Egroup rót vốn" Shark Thủy cũng cho biết Rehoboth Việt Nam thuộc hệ thống Rehoboth toàn cầu. Trong năm 2019, dự kiến sẽ có 5 cơ sở Rehoboth được mở tại Việt Nam, gồm 3 coworking tại Hà Nội và 2 coworking tại TP. HCM.