Giỏ hàng

Tổng Giám đốc điều hành Apax English/Apax Leaders trực tiếp kiểm tra và đào tạo nội bộ trung tâm tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung

Vừa qua, từ ngày 2/5/2023 cho đến nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc điều hành Apax đã trực tiếp đi kiểm tra và đánh giá chất lượng dạy học các trung tâm tại tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, đồng thời tổ chức đào tạo nội bộ cho các cán bộ, nhân viên tại từng trung tâm.

Đây là các hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra, rà soát hoạt động giảng dạy và kiện toàn nhân sự của Ban Lãnh đạo Apax nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn trên hệ thống trong giai đoạn tái cấu trúc. Theo lộ trình, sau khi hoàn tất công tác tại Quảng Bình, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp tục đi kiểm tra và đào tạo nội bộ tại các trung tâm tại Ninh Bình và Hà Nam.

Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp đi kiểm tra và đào tạo nội bộ tại các trung tâm Apax Leaders tại miền Bắc và miền Trung (Ảnh chụp các trung tâm tại Uông Bí và Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Giai đoạn 1 tái cấu trúc Apax đã diễn ra thành công với 31/32 trung tâm được mở cửa trở lại, cùng với việc chuẩn hóa mô hình khi đưa trở lại chương trình bản quyền chất lượng của Chungdahm vào hoạt động giảng dạy. Tỉ lệ tuyển dụng giáo viên nước ngoài chất lượng cũng đang là yếu tố được công ty đẩy mạnh với 60 giáo viên nước ngoài đã gia nhập Apax trong tháng 4/2023. Dự kiến theo kế hoạch, công ty sẽ tiếp tục mở lại các trung tâm tại Bắc Giang từ ngày 9 – 10/5/2023 và tại Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 16/5/2023.

Công tác tăng cường chất lượng giảng dạy luôn được công ty đặt lên hàng đầu (Ảnh chụp Apax Leaders tại Thanh Hóa)

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, ba yếu tố quan trọng nhất của một trung tâm Anh ngữ là: Chương trình học, Giáo viên và Chăm sóc khách hàng. Do vậy, công tác nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường khả năng học tập của học sinh được Ban Lãnh đạo công ty đặt lên hàng đầu. Các hoạt động chăm sóc, tìm hiểu đặc tính, khả năng tiếp thu của từng học sinh và phối hợp với phụ huynh xây dựng những giải pháp giúp các con tiến bộ được chú trọng và đưa vào hoạt động đào tạo nội bộ cho cán bộ nhân viên nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động của từng trung tâm.

Ban Lãnh đạo Apax cho thấy sự sâu sát trong công tác quản lý nhằm mang tới môi trường học tập tốt nhất cho học sinh (Ảnh chụp Apax Leaders tại Vinh, Nghệ An)

Có thể thấy, Apax đang từng bước hoàn thiện dần từng yếu tố tiêu chuẩn trong quá trình tái cấu trúc. Với những chuyển biến tích cực cùng sự sâu sát của Ban Lãnh đạo và trực tiếp là Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, giai đoạn 2 của hoạt động tái cấu trúc các trung tâm trong hệ thống Apax English/Apax Leaders hứa hẹn sẽ tiếp tục đạt kết quả như mong đợi. Ngoài ra, với kết quả tái cấu trúc thành công giai đoạn 1, một số các trung tâm Apax đã bắt đầu ghi nhận những lượt học sinh đóng phí mới. Cùng với đó, ngoài việc học sinh tái phí thì lượng  học sinh đóng mới đã tăng lên đáng kể tại các trung tâm lớn. Điều này cho thấy sự sâu sát của ban lãnh đạo trong quá trình kiểm định chất lượng đã và đang khiến phụ huynh học sinh dần tin tưởng vào sự phục hồi mạnh mẽ của công ty.