Giỏ hàng

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • ĐOÀN KẾT

Đoàn kết là nền móng trong hệ thống giá trị cốt lõi của Egroup. Sự đoàn kết của các thành viên trong mái nhà chung Egroup là sức mạnh gắn kết tập thể thành một khối, tạo nên sức mạnh tổng thể vì những thành công chung của Tập đoàn.

  • SÁNG TẠO

Sáng tạo là tiền đề cho sự phát triển của mỗi con người Egroup. Mọi nhân viên  của Egroup luôn sáng tạo, đột phá trong tư duy, kết hợp với hành động mạnh mẽ để làm ra những sản phẩm mới có giá trị cao mang lại lợi ích cho Tập đoàn và cộng đồng.

  • NÂNG TẦM MỤC TIÊU

Egroup luôn đổi mới và tìm tòi để tạo ra những sản phẩm giáo dục tốt nhất, không chỉ ẩn chứa một kho báu kiến thức mà còn đem lại những giây phút giải trí thú vị. Mỗi bộ phận, cá nhân luôn nỗ lực hướng về phía trước, chinh phục những mục tiêu mới ngày một cao hơn. Việc không ngừng nâng tầm mục tiêu sẽ tạo ra một Egroup giàu khát vọng vươn lên thành một doanh nghiệp hùng mạnh.

  • TRÁCH NHIỆM

Egroup luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong mọi suy nghĩ và hành động. Người Egroup luôn trách nhiệm với bản thân, với khách hàng, với nhà đầu tư và với cả cộng đồng xã hội.

  • NHÂN VĂN

Egroup hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, lấy con người làm trọng tâm, luôn đề cao các giá trị nhân văn. Người Egroup tôn trọng bản thân, yêu thương gia đình, thân thiện với cộng đồng và luôn hướng thiện.