Giỏ hàng

Thư cảm ơn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 từ Chủ tịch Tập đoàn Egroup

Thư cảm ơn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 từ Chủ tịch Tập đoàn Egroup - Ông Nguyễn Ngọc Thủy gửi tới Quý Thầy Cô và tất cả CBNV các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái giáo dục thuộc Tập đoàn.